Suzannaland 204,  'S-GRAVENHAGE

Oppervlakte

101 m²

Kamers

3

Prijs

€ 245.000,-

Status

Verkocht

LET OP:
*Beleggingsobject in verhuurde staat. Niet voor eigen bewoning*

BEZICHTIGINGEN:
*Bezichtiging op locatie is niet mogelijk in verband met gebruik door huurder*

Nette woning in VERHUURDE STAAT van circa 101m². Het appartement maakt deel uit van een actieve VvE en is gelegen op erfpachtgrond met een canonverplichting van € 63,82 per half jaar en lopende tot en met 31-12-2035.

Indeling: gesloten entree, lift naar de 4e etage.
Entree appartement : ruime hal met toilet, woonkamer en deur naar balkon. Keuken met deur naar achterbalkon met grote kast. Badkamer. 2 Slaapkamers met toegang tot het balkon.
Berging in de onderbouw.

CONDITIE GEHEEL EN ALGEMENE INFORMATIE:
– Bouwjaar complex 1966;
– Het gebouw is extern in goede staat;
– Woning intern is in goede staat;
– Geheel is verhuurd en wordt verhuurd verkocht;
– Huurder heeft nette betaalhistorie (1 pers huishouden);
– WOZ € 285.000,=;
– Actieve VvE, 210,- per maand, externe beheerder, MJOP, collectieve opstalverzekering;
– Leegwaarde € 300-325.000,= (op basis van verkopen uit de straat/wijk);
– Verwarming middels blokverwarming;
– Woonoppervlakte 101m² (NEN-2580);
– kale huurprijs € 1.050,54 per maand (geïndexeerd);
– Stoffering € 100,- per maand;
– Totaal huurinkomen per maand: € 1.150,54,-;
– Voorschot CV/Blokverwarming € 90,- per maand;
– Gelegen op erfpachtgrond, canon € 63,82 per half jaar;
– Recht van erfpacht loopt tot en met 31-12-2035;
– Energielabel F (geldig tot 23-03-2032);

VERKOOPVOORWAARDEN:
– Deze aanbieding is niet exclusief en er kunnen geen rechten aan deze aanbieding worden ontleend;
– Huurovereenkomst op aanvraag ter inzage;
– Kostenoverzicht op aanvraag ter inzage;
– Koper en/of bieder wordt te allen tijde gezien als professionele partij, derhalve zijn er geen consumentenvoorwaarden van toepassing;
– Bij de overdracht en levering is geen BTW verschuldigd;
– De ouderdoms-, asbest,- milieu- en niet bewonersclausule worden opgenomen in de koopovereenkomst;
– NVM model koopovereenkomst;
– Mogelijke vergunningen etc op eigen risico, kosten en tijd;
– Koper koopt “as is where is”;
– Koper dient zelf puntentellingen en overige zaken welke betrekking hebben op verhuur na te gaan.

Voor de afmetingen verwijzen wij graag naar de digitale plattegronden.

De informatie is met de nodige zorg vastgesteld. Aan deze gegevens kunnen echter geen rechten worden ontleend en zijn wijzigingen voorbehouden.
——————————————————————————————————–

PLEASE NOTE: Investment property in rented condition. Not for private residence.

VIEWINGS:
Viewing on location is not possible due to use by the tenant.

Neat house in RENTED CONDITION of approximately 101m². The apartment is part of an active VvE and is located on leasehold land with a ground rent obligation of € 63.82 per six months and running until 31-12-2021.

Layout: closed entrance, elevator to the 4th floor.
Entrance apartment: spacious hall with toilet, living room and door to balcony. Kitchen with door to rear balcony with large cupboard. Bathroom. 2 bedrooms with access to the balcony.
Storage in the basement.

CONDITION ENTIRE AND GENERAL INFORMATION:
– Year of construction complex 1966;
– The building is externally in good condition;
– Property internally is in good condition;
– Entirely rented and sold rented;
– Tenant has proper payment history (1 person household);
– WOZ € 285,000 dated 01-01-2021;
– Active VvE, 210,- per month, external manager, MJOP, collective home insurance;
– Vacant value € 300-325,000 (based on sales from the street/neighborhood);
– Heating through block heating;
– Living area 101m² (NEN-2580);
– basic rent € 1,050.54 per month (indexed);
– Upholstery € 100 per month;
– Total rental income per month: € 1,150.54;
– Advance CV/Block heating € 90 per month;
– Located on leasehold land, canon € 63.82 per half year;
– Right of leasehold runs until 31-12-2035;
– Energy label F (valid until 23-03-2032);

CONDITIONS OF SALE:
– This offer is not exclusive and no rights can be derived from this offer;
– Rental agreement available for inspection on request;
– Cost overview available for inspection on request;
– The buyer and/or bidder is at all times seen as a professional party, therefore no consumer conditions apply;
– No VAT is due on the transfer and delivery;
– The age, asbestos, environmental and non-resident clause are included in the purchase agreement;
– NVM model purchase agreement;
– Possible permits etc at your own risk, cost and time;
– Buyer buys “as is where is”;
– The buyer must check points and other matters relating to rental.

For the dimensions, please refer to the digital floor plans.

The information has been determined with the necessary care. However, no rights can be derived from this data and changes are reserved.

Prijs : € 245.000,-
Status : Verkocht
Vierkante meters: 101 m²
Aantal kamers: 3

Adres : Suzannaland204
'S-GRAVENHAGE

Tuin : m²
Bouwjaar : 1966
Garage :
Energieklasse : F

By loading this map, you agree to the privacy policy of Google.

Interesse of wilt u een bezichtiging?

Bel of stuur ons een bericht

Beschikbaar
Hilversum – Diependaalselaan 136
Diependaalselaan 136. Ruim hoekhuis in Hilversum-Zuid. In de geliefde wijk Hilversum-Zuid, op korte afstand van de weelderige ‘Hoorneboegse Heide’ en…
Prijs € 849.000,-
163 m²
7 kamers
Beschikbaar
‘s-Gravenhage – Pansierstraat 32
PANSIERSTRAAT 32, 2584 EJ DEN HAAG – SCHEVENINGEN Bijzonder sfeervolle parterrewoning op gewilde locatie bij Westbroekpark (Scheveningen) met zonnige achtertuin,…
Prijs € 675.000,-
121 m²
4 kamers