Petuniaplein 8,  'S-GRAVENHAGE

Oppervlakte

198 m²

Kamers

9

Prijs

€ 795.000,-

Status

Verkocht

PETUNIAPLEIN 8 2555 NL DEN HAAG BOHEMEN RECHTS

AAN HET KINDVRIENDELIJKE PETUNIAPLEIN GELEGEN GROOT 9 KAMER HOEKHUIS MET 7 SLAAPKAMERS, EEN VOOR- EN ACHTERTUINTJE EN EEN GARAGE!
DEZE WONING IS GOED ONDERHOUDEN MET OA. RECENT UITGEVOERD BUITEN SCHILDERWERK, NIEUW GEVOEGDE GEVEL EN EEN RECENTE GEMODERNISEERDE KEUKEN INCLUSIEF INBOUWAPPARATUUR!
OP EEN STEENWORP AFSTAND GELEGEN VAN HET PARK MEER EN BOSCH, OPENBAAR VERVOER, (RANDSTADRAIL 3, BUS 23), DE INTERNATIONALE SCHOOL, WINKELCENTRA EN HET STRAND EN DE DUINEN BIJ DE BADPLAATS KIJKDUIN!
DOOR DE HOEKLIGGING IS ER EEN MOOIE LICHTINVAL VIA DE ZIJRAMEN BIJ HET TRAPPENHUIS.

PLATTEGRONDEN VAN DE GEHELE WONING ZIJN BESCHIKBAAR!

Indeling:
Voortuin ca. 3.96 x 5.13/2.28 met terras en border.
Entree woning,
Vestibule ca. 1.97 x 1.76 met originele wandtegels, tochtdeur naar de gang met parketvloer,
fraaie woon- eetkamer ca. 11.46 x 3.86/3.55 met erker, massief houten vloer, ingebouwde haard, convectorput aan de achterzijde en openslaande deuren naar de achtertuin ca. 5.63 x 5.40/ 4.31 (NO) met achterom en deur naar garage ca. 5.63 x 2.75,
In 2017 vernieuwde keuken ca. 4.03 x 2.02 met 4-pits gaskomfoor, oven, afzuigkap, r.v.s. spoelbak, laden, boven- en onderkasten, deur naar de achtertuin,
toilet met hoekfonteintje, ruime trapkast.
1e verdieping: overloop, voorkamer ca. 5.70/4.90 x 3.55 met laminaatvloer en deur naar voorzijkamer ca. 2.98 x 2.10 met vaste kast, radiatorombouw en deur naar voorbalkon ca. 2.62 x 0.80 (de voorzijkamer is tevens bereikbaar vanaf de overloop),
achterkamer ca. 3.63 x 3.55 met laminaatvloer en openslaande deuren naar achterbalkon ca. 3.52 x 0.88, badkamer ca. 3.45 x 2.00 met douche, ligbad en twee vaste wastafels,
apart 2e toilet met wandcloset en hoekfonteintje.
2e verdieping: overloop, voorkamer ca. 4.76 x 3.55 met grote dakkapel en twee vaste kasten, achterkamer ca. 5.50 x 3.55 met laminaatvloer, twee vaste kasten en radiatorombouw, voorzijkamer ca. 3.43 x 2.10 met Velux dakvenster en radiatorombouw, 2e badkamer ca. 4.10 x 2.10 met douche, vaste wastafel, 3e toilet, wasmachine aansluiting en handdoekenradiator.
3e verdieping: kamer ca. 5.35 x 2.39 (gemeten vanaf 1.50) met twee Velux dakramen, opstelplaats c.v.-ketel en bergruimte onder de knieschotten.

Zie voor de exacte maatvoering de bijgaande plattegronden!

– Erfpachtcanon € 544,50 p. jr. (fiscaal aftrekbaar)
– OZB € 339,17 p. jr.
– Rioolrecht € 137,05 p. jr.

Oplevering:
In overleg.

Bijzonderheden:
– Bouwjaar circa 1936.
– Woonoppervlakte circa 183 m² (begane grond, 1e,2e en zolderverdieping).
– Overige externe ruimte circa 15,5 m² (garage).
– Totale inhoud circa 658 m³.
– De woning is gelegen op eeuwigdurend uitgegeven erfpachtgrond; de erfpachtcanon bedraagt € 544,50 per jaar, berekend naar een
grondwaarde van € 60.500,- en een canonpercentage van 0,9 %. Tevens zal er een jaarlijks bedrag aan beheerkosten in rekening
worden
gebracht. Deze zijn gesteld op € 25,50 per jaar. De aanpassing van het canonpercentage vindt om de 5 jaar plaats (01-01-2026).
– De elektrische installatie bestaat o.a. uit 8 groepen, een aardlekschakelaar en een normaal- en laagtariefmeter
– De woning wordt verwarmd door middel van een c.v. ketel merk Itho, bouwjaar 2010
– De kozijnen zijn uitgevoerd in hout en kunststof/ aluminium met grotendeels dubbel glas.
– Voor zover verkoper bekend is er geen tank voor het opslaan van (vloei)stoffen aanwezig, noch asbest
– Gratis parkeren op de openbare weg
– Een lijst roerende zaken is beschikbaar en zal deel uitmaken van de koopovereenkomst.
– De koopovereenkomst wordt gesloten op basis van een NVM koopakte, waarin extra clausules worden opgenomen onder andere
(indien van toepassing) inzake: ouderdomsclausule, latere juridische levering, de Meetinstructie, het Energielabel, nutsbedrijven en
voorbehoud financiering. De tekst van de NVM koopakte, alsmede de extra clausules, is op verzoek beschikbaar.
– Een schitterende kleurenbrochure is op aanvraag beschikbaar.
– Interesse in dit huis? Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in.
Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor uw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen.
Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars in Haaglanden vindt u op Funda.
——————————————————————————————————————————-

LOCATED ON THE CHILD-FRIENDLY PETUNIAPLEIN LARGE 9 ROOM CORNER HOUSE WITH 7 BEDROOMS, A FRONT AND BACK GARDEN AND A GARAGE!
THIS PROPERTY IS WELL MAINTAINED WITH RECENTLY PERFORMED OUTDOOR PAINTING, NEWLY JOINTED FAADE AND A RECENTLY MODERNIZED KITCHEN INCLUDING BUILT-IN EQUIPMENT!
LOCATED NEARBY MEER EN BOS PARK, PUBLIC TRANSPORT, (RANDSTADRAIL 3, BUS 23), THE INTERNATIONAL SCHOOL, SHOPPING CENTERS, THE BEACH AND THE DUNES AND KIJKDUIN.
THE CORNER LOCATION PROVIDES BEAUTIFUL LIGHT THROUGH THE SIDE WINDOWS AT THE STAIRHOUSE.

PLANS OF THE ENTIRE PROPERTY ARE AVAILABLE!

Layout:
Front garden approx. 3.96 x 5.13/2.28 with terrace and border.
entrance house,
Vestibule approx. 1.97 x 1.76 with original wall tiles, draft door to the hallway with parquet floor,
beautiful living-dining room approx. 11.46 x 3.86/3.55 with bay window, solid wooden floor, built-in fireplace, convector pit at the rear and patio doors to the backyard approx. 5.63 x 5.40/ 4.31 (NO) with back entrance and door to garage approx. 5.63 x 2.75,
In 2017 renovated kitchen approx. 4.03 x 2.02 with 4-burner gas stove, oven, extractor hood, stainless steel. sink, drawers, upper and lower cabinets, door to the backyard,
toilet with corner sink, spacious stair cupboard.
1st floor: landing, front room approx. 5.70/4.90 x 3.55 with laminate flooring and door to front side room approx. 2.98 x 2.10 with closet, radiator housing and door to front balcony approx. 2.62 x 0.80 (the front side room is also accessible from the landing),
back room approx. 3.63 x 3.55 with laminate flooring and patio doors to rear balcony approx. 3.52 x 0.88, bathroom approx. 3.45 x 2.00 with shower, bath and two washbasins,
separate 2nd toilet with wall closet and corner sink.
2nd floor: landing, front room approx. 4.76 x 3.55 with large dormer window and two fixed cupboards, back room approx. 5.50 x 3.55 with laminate flooring, two fitted cupboards and radiator housing, front room approx. 3.43 x 2.10 with Velux roof window and radiator housing, 2nd bathroom approx. 4.10 x 2.10 with shower, washbasin, 3rd toilet, washing machine connection and towel radiator.
3rd floor: room approx. 5.35 x 2.39 (measured from 1.50) with two Velux skylights, position of the central heating boiler and storage space under the knee bulkheads.

See the attached floor plans for exact measurements!

– Ground lease € 544.50 p. yr. (tax deductible)
– Property tax € 339.17 p. jr.
– Sewerage charge € 137.05 p. jr.

Delivery:
In consultation.

Particularities:
– Year of construction circa 1936.
– Living area approximately 183 m² (ground floor, 1st, 2nd and attic floor).
– Other external space approximately 15.5 m² (garage).
– Total volume approximately 658 m³.
– The house is located on perpetual leasehold land; the ground rent is € 544.50 per year, calculated on the basis of a
land value of € 60,500 and a ground rent percentage of 0.9%. An annual management fee will also be charged
to become brought. These are set at € 25.50 per year. The adjustment of the ground rent percentage takes place every 5 years (01-01-2026).
– The electrical installation consists of 8 groups, an earth leakage circuit breaker and a normal and low rate meter
– The house is heated by means of a central heating system boiler brand Itho, built in 2010
– The frames are made of wood and plastic/aluminium with largely double glazing.
– To the best of the seller’s knowledge, there is no tank for the storage of (liquid) substances, nor asbestos
– Free parking on the public road
– A list of movable property is available and will form part of the purchase agreement.
– The purchase agreement is concluded on the basis of an NVM deed of sale, in which additional clauses are included, among other things:
(if applicable) regarding: age clause, later legal delivery, the Measurement Instruction, the Energy Label, utilities and
conditional financing. The text of the NVM deed of sale, as well as the additional clauses, are available on request.
– A brilliant color brochure is available on request.
– Interested in this house? Immediately engage your own NVM purchasing broker.
Your NVM purchase broker stands up for your interests and saves you time, money and worries.
You will find addresses of fellow NVM purchase brokers in Haaglanden on Funda.

Prijs : € 795.000,-
Status : Verkocht
Vierkante meters: 198 m²
Aantal kamers: 9

Adres : Petuniaplein8
'S-GRAVENHAGE

Tuin : 38 m²
Bouwjaar : 1936
Garage : 15
Energieklasse : G

By loading this map, you agree to the privacy policy of Google.

Interesse of wilt u een bezichtiging?

Bel of stuur ons een bericht

Beschikbaar
Hilversum – Diependaalselaan 136
Diependaalselaan 136. Ruim hoekhuis in Hilversum-Zuid. In de geliefde wijk Hilversum-Zuid, op korte afstand van de weelderige ‘Hoorneboegse Heide’ en…
Prijs € 849.000,-
163 m²
7 kamers
Beschikbaar
‘s-Gravenhage – Pansierstraat 32
PANSIERSTRAAT 32, 2584 EJ DEN HAAG – SCHEVENINGEN Bijzonder sfeervolle parterrewoning op gewilde locatie bij Westbroekpark (Scheveningen) met zonnige achtertuin,…
Prijs € 675.000,-
121 m²
4 kamers